Indkaldelse til generalforsamling den 28. juni 2022

Gudme Fællesantenne afholder ordinær generalforsamling
 
                 tirsdag den 28.06.2022 kl. 19.00
 
i Phønix Tag Arenas mødelokale i Gudme.
 

Dagsorden.
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Evt. godkendelser jvf. §13 ( ændringer og udvidelser )
6. Fastlæggelse af medlemsbidrag og kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse. På valg er kasserer Anders Nørgaard ( villig til genvalg ), Flemming Hansen ( villig til genvalg ) og Bent Møller ( villig til genvalg)
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Evt.
 
På bestyrelsens vegne
 
Jeff Them
Formand.

Vigtigt: Det er nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen på mail jeffthem@gmail.com. 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00