Generalforsamling


Gudme Fællesantenne afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 27.06.2023 kl. 19.00

hos PUB 47, Kongensgade 47, 5000 Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Evt. godkendelser jvf. §13 ( ændringer og udvidelser )
6. Valg af bestyrelse: På valg er formand Jeff Them ( villig til genvalg ) og Jan Hansen 8 villig til genvalg )
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Jeff Them
Formand

VIGTIGT: Det er nødvendigt med tilmelding til kasserer Anders Nørgaard anders@gudmenet.dk

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00